Information om föreningen

Familjer och anställda skall aktivt ha valt Lyckan utifrån de fördelar som finns med att vara en del av vårt föräldrakooperativ. Det innebär bland annat att alla har möjlighet att påverka. Det innebär också att alla har sina uppgifter inom föreningen. På så sätt sparar vi mycket pengar som vi istället kan satsa på andra saker. Vi har valt att prioritera en hög personaltäthet, så att våra barn år den uppmärksamhet de behöver.

Föreningsmöten

Varannan månad har vi föreningsmöten där vi gemensamt diskuterar och tar beslut om viktiga frågor som rör förskolan. Vi träffas också med jämna mellanrum och gör roliga saker tillsammans alla föräldrar och barn.

Föreningens målsättning

Verksamheten skall kännetecknas av:

 • Föräldraengagemang
 • Montessoripedagogiken
 • Hög personaltäthet och liten barngrupp
 • Kompetenta och entusiastiska lärare
 • Stabil ekonomi
 • Ärlig och rak kommunikation
 • Möjlighet och vilja att uttrycka sina åsikter
 • Inspirerande och säker miljö för alla – barn, lärare och föräldrar

Övrigt

Arbetsinsatser

Varje familj åtar sig att ställa upp på följande:

 1. Tre städveckor/år
 2. Deltaga i arbetsgrupperna
 3. Storstädning 1 gång/termin.

Avgift

Vi tillämpar den kommunala maxtaxemodellen (max 1260 kr/mån). Avgiften skall betalas i förskott för kommande månad. Glöm inte att anmäla ev. ändrad inkomst. Juli månad är avgiftsfri.

Städning

Utförs av en familj dagligen ( totalt ca 1-2 veckor/termin) enligt lista som upprättas av städgruppen. Storstädning utförs av alla familjer tillsammans 1 gång/termin.

Årsmöte

Högsta beslutande organ i föreningen, väljer styrelse, beslutar om budget etc.

Logga in