Rödklövern

Rödklövern är barnen i åldern 1-3år.

Hos oss sätter vi leken i fokus eftersom det är där vi kan möta barnen och skapa en trygghet som de bär med sig i nya situationer. Genom leken utvecklas den sociala kompetensen, man lär sig turordning och att leka på lika villkor.

Leken utvecklar även koncentrationsförmågan, samarbetsförmågan och empatin hos barnen; de lär sig skillnaden mellan fantasi och verklighet. I leken tar man in omvärlden och blir en del av den och det viktigaste av allt man har roligt!

Så  här ser en dag på Rödklövern ut:

Rödklövern tar emot varje barn i lugn och ro så att barnen känner sig trygga, välkomna och får en bra start på dagen.

Frukost intas tillsammans med vitklövern hos oss.

Dagen fortsätter med fri innelek, för att sedan ha samling.

Samlingen börjar alltid med startsången, vi fortsätter sedan att prata om barnen som är här och vilka som inte är här. Vi sjunger sånger, leker lekar och avslutar med en fruktstund tillsammans. Vi har också en avslutningssång, då vet alla när samlingen är slut och det är dags att gå ut.

Vi är ute och leker ca 1 timma för att sedan gå in och äta lunch. Före maten har vi månadens ramsa. Barnen får ta mat själva och hälla mjölk ur kanna, detta är för att träna och stärka barnens självkänsla.

Efter maten är det dags för att vila och sova. Varje barn har en egen filt, en kudde och en madrass att sova på.

När alla barnen sovit klart är det tid för att äta mellanmål.

Dagen avslutas med innelek tills det att barnet gå hem. Rödklövern och vitklövern slås ihop på eftermiddagen ca.15.30 på "vår" avdelning, och är där tills Lyckan stängs för dagen.

Logga in