Vitklövern

Vitklövern finns barnen från 3 års ålder och uppåt.

När förskolan öppnar tar vi emot varje barn så att det får en bra start på dagen och känner sig välkommen till förskolan.

Frukost intas tillsammans med rödklövern på deras avdening.

Varje förmiddag har vi ett arbetspass. Det innebär att barnen har flera timmars möjlighet att arbeta eller leka med det som de själva väljer, utan avbrott från oss vuxna när det gäller samling, utevistelse eller fruktstund. Vi på förskolan pratar ofta om arbete och då är det mycket viktigt att veta att leka och arbeta innebär samma sak för oss. Barnet utför ett lika stort arbete i leken med dockan eller med tågbanan som det gör när det lär sig siffror eller bokstäver.

Förskolan erbjuder en mängd material att arbeta med. Montessorimaterialet har självklart en framträdande plats och barnen väljer fritt, med oss vuxna som handledare, inom områden som matematik, svenska, biologi, geografi, historia. Varje övning är utformad och anpassad på så sätt att den innebär en utmaning, men inte ett hinder för barnet, alltså kan redan treåringen ”nosa” på dessa områden och få ett intresse för vidare arbete.

När förmiddagen närmar sig lunchtid är det dags för samling. Vi pratar om vad som har hänt och vad som kommer att hända samt leker lekar och sjunger tillsammans. Samlingen går ut på att lära sig att lyssna på andra, vänta på sin tur och framförallt ha roligt tillsammans.

Efter samlingen är det dags för lunch. Barnen lär sig tidigt att själva lägga upp sin mat och försöka dela den, vilket tränar och stärker barnets självkänsla. Lunchen är också en tid där barnen, i en mindre grupp, kan prata det som känns viktigt för dem den dagen. Det kan handla om precis vad som helst när barnen själva styr konversationen. Det är viktigt för oss i personalen att barnen får en lugn och trevlig måltid.

Barnen har genomfört ett enormt arbete under förmiddagen, och barnen behöver nu få röra på dig ordentligt. Det är dags för den dagliga utevistelsen, där vi oavsett väder går ut i ca 2 timmar. Barnen har tillgång till sandlåda, klätterställning, cyklar osv.

Mellanmål serveras under eftermiddagen och dagen börjar gå mot sitt slut. Vi går ner till Rödklövern ca.15.30 och är där tills Lyckan stängs för dagen. Ett efter ett lämnar barnen förskolan och precis som när barnet kom, är det viktigt att barnet får ett bra slut på sin dag.

Logga in