Styrelsen

Styrelsen består av föräldrar utsedda av föreningens årsmöte att ansvara för verksamheten (utöver det pedagogiska som föreståndaren har ansvar för). Föreståndaren är dessutom adjungerad (deltar i arbetet utan rösträtt) till styrelsen.

Från och med 2016 består styrelsen av följande medlemmar:

Logga in