Välkommen till Montessoriförskolan Lyckan

utsidan

Förskolan Lyckan är en montessoriinspirerad förskola som har sina lokaler på Bäckebolslyckan 6 i Hisings Backa (i närheten av Selma Lagerlöfs Torg).

Förskolan har 25 platser uppdelat på 2 avdelningar; Rödklövern för åldrarna 1-3 år och Vitklövern för åldrarna 3-5 år. Vi har samma avgifter och avgiftsregler som den kommunala förskolan.

Vår målsättning

  1. Erbjuda barnet en miljö där det känner sig omtyckt och tryggt och som motsvarar barnets fysiska och psykiska behov.
  2. Stimulera barnet till meningsfull sysselsättning med hänsyn till barnets ålder och personliga förutsättningar.
  3. Hjälpa barnet att lära sig grundläggande färdigheter som t.ex hur man tar på sig, knäpper, knyter, använder saker och ting osv.
  4. Främja barnets naturliga intresse för omvärlden och förmedla gradvis en allt större kunskap om den.
  5. Ge barnet frihet att välja sin aktivitet och stödja det i sin strävan till självständighet och ordning.
  6. Lära barnet att ha hänsyn till varandra, hjälpa varandra i konkreta situationer, acceptera regler genom lekar och olika aktiviteter tillsammans med andra, konfliktlösningar, etc.

Vi hoppas att vi genom ömsedigt förtroende och stöd kan hjälpa barnet att utvecklas till en självständig och glad person som kan ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor.

Övrig information

Här finner du mer generell information om Lyckan. Om du är förälder på Lyckan och behöver mer information, loggar du in med din familjs lösenord för att komma åt föräldrasidorna.

Fadderfamilj

Alla nya familjer blir tilldelade en fadderfamilj som informerar om hur saker och ting fungerar på Lyckan.

Frukost

Serveras i förskolans regi.

Föräldramöten

I början av höstterminen har vi föräldramöte. Där ger personalen allmän information om verksamheten under det kommande året. Personalen bjuder också in nya föräldrar till ett välkomstmöte. Det mötet startar en timme före det allmänna föräldramötet och personalen förmedlar där grundläggande information.

Planeringsdagar

Personalen planerar var fjärde onsdagseftermiddag mellan 15-17. Lyckan stänger klockan 15 dessa onsdagar.

Postfack

Varje familj har ett postfack i hallen som skall tömmas varje dag man är där. Där kan finnas viktiga meddelanden från personal eller styrelse.

Tema

Under vårterminen arbetar vi med ett övergripande tema, som avslutas med en sommarfest. På sommarfesten bjuder barnen på en föreställning i ämnet för familjen. Exempel på teman vi har haft: bondgården, världsdelarna, havet, mm.

Tid

För den pedagogiska stabiliteten vill vi att barnen är på förskolan mellan 09.00-14:00 fyra dagar i veckan.

Utedag

Då går Vitklövern till skogen, bondgård, museum, lekplatser, 4h gård mm, glöm ej lämpliga kläder. Annonseras på anslagstavlan i hallen samt i kalendern på hemsidans föräldrasektion.

Utvecklingssamtal

Personalen har ett utvecklingssamtal för varje barn en gång per termin. På samtalet ges information om det egna barnets utveckling. Personal och föräldrar utarbetar tillsammans nya mål och skriver en individuell utvecklingsplan (IUP), som gäller fram till nästa samtal. Första utvecklingssamtalet är en utvärdering av inskolningen och kallas uppföljningssamtal.

Öppettider

Semseterstängt vecka 28-31.